Features

Chov mäsového dobytka na Slovensku bol dlhé roky zabúdaným odvetvím živočíšnej výroby. Nazdávam sa, že si zaslúži rovnakú pozornosť ako chovy iných druhov hospodárskych zvierat, pretože je spôsobom produkcie potravín, zamestnania ľudí, ako aj údržby kultúrneho rázu krajiny.

Celý článok

Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Metodické pokyny pre výber býkov na rok 2021. Uvedené si môžete stiahnuť TU.

Vážení chovatelia,
prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2020, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu.

Čítať ďalej...

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku všetkým svojim chovateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom želá krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody, v Novom roku 2021 veľa šťastia, zdravia, mnoho pracovných aj osobných úspechov.

 

Predstavenstvo ZCHMD oznanuje svojim členom, že o termíne konania člesnskej schôdze ZCHMD  2020 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodne predstavenstvo v termíne do 31.03.2021.

 

Predstavenstvo ZCHMD

 

Na základe rozhodnutia okresného úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, sa  8. chovateľský deň mäsových plemien - Východ, Medzianky, dňa 30. septembra 2020, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii,  NEKONÁ

 O náhradnom termíne 8. chovateľského dňa mäsových plemien Vás budeme informovať na našej web stránke.

Želáme Vám pevné zdravie.

 S pozdravom predstavenstvo ZCHMD

 

 

 

Vážení členovia ZCHMD,

predstavenstvo ZCHMD na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 v Liptovskom Jáne prijalo nasledovné uznesenie:

Predstavenstvo ZCHMD člesnskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa mala konať 16.09.2020 o 9.30 hod. - Hotel Alexandra, Liptovský Ján, z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva,  odložilo a nový termín konania členskej schôdze určí predstavenstvo ZCHMD v termíne do 31.12.2020.

Predstavenstvo ZCHMD

Vážení členovia ZCHMD,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne koronavírusu a účinnosť oranžovej zóny protiepidemiologických opatrení v okrese Liptovský Mikuláš je predstavenstvo ZCHMD nútené zrušiť prezenčné konanie Výročnej členskej schôdze zvolanej na 16.9.2020 o 09.30 hod. - hotel Alexandra  Liptovský Ján.
 
O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať písomne či elektronicky.
 
Predstavenstvo ZCHMD
 

Strana 1 z 8

Počítadlo návštev

Dnes 19

Včera 45

Týždenne 291

Mesačne 291

Spolu 397907