V dňoch 16. – 19.08.2018 sa v Nitre uskutočnil 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018, v rámci ktorej sa uskutočnil XIII. ročník národnej výstavy hospodárskych zvierat

V expozícii mäsových plemien HD, ktorá bola zorganizovaná pod hlavičkou nášho zväzu, mali návštevníci možnosť vidieť 50 kusov zvierat, 9 mäsových plemien, ktoré do Nitry priviezli 13 chovatelia. Už tradične najpočetnejšie boli zastúpené plemená charolais a limousine. Ďalej boli prezentované zvieratá plemien mäsový simentál, blonde d`Aquitaine, salers, maďarský stepný dobytok, dexter, chianina a highland. Z toho dexter a highland boli na NVHZ vystavené po prvý krát. 

Vystavovatelia:

 1. AGRA – VÁH s.r.o. Varín – plemeno chianina, charolais
 2. AGROOSIVO  ÚSVIT s.r.o. Poprad – plemeno blonde d´Aquitaine
 3. MOVIS – AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica – plemeno simentál mäsový, dexter
 4. Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – plemeno charolais a simentál mäsový
 5. Agrospol Hontianske Nemce, družstvo – plemeno charolais
 6. Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – plemeno charolais
 7. Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej - plemeno charolais
 8. AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník - plemeno limousine
 9. SHR – Pavel Andrejko, Svidník - plemeno limousine
 10. Biofarma Turie a.s. – plemeno salers, limousine
 11. Bovinex s.r.o., Soľ – plemeno limousine
 12. Roderik Gregáč, Levice – plemeno highland
 13. Združenie agropodnikateľov, družstvo, Dvory nad Žitavou – plemeno maďarský stepný dobytok

V stredu – 15.08.2018 sa pod vedením predsedu výberovej komisii mäsových plemien HD Ing. Petra Michala uskutočnilo hodnotenie zvierat. Komisia určila nasledovných ocenených:

Ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

1. plemenný býk:

 • plemenný býk – národný šampión výstavy: Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – SK 812736413, SMV 602, BORIMIR, plemeno simentál mäsový
 • plemenný býk – 2. miesto : Biofarma Turie a.s. – SK 812351429, SLV 517, CASANOVA Z TURIA, plemeno salers
 • plemenný býk – 3. miesto : AGRA-VÁH s.r.o. Varín – SK 812534172, CIV 513, CYRIL, plemeno Chianina

2. krava:

 • krava - šampiónka plemena výstavy: AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – SK 812324387 KLENA, plemeno charolais
 • krava - 2. miesto : Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou – SK 800539999, plemeno maďarský stepný dobytok 
 • krava - 3. miesto : Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej –  SK 812506277, plemeno charolais

3. mladý dobytok:

 • mladý dobytok - 1. miesto:  AGROTREND-SHR-Vladislav Paľurik, Svidník – SK 812800701, mladý býk, plemeno limousine
 • mladý dobytok - 2. miesto: Pavel Andrejko-SHR, Svidník – SK 812594451, mladý býk, plemena limousine
 • mladý dobytok - 3. Miesto: MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica – SK 800950966, mladý býk, plemena dexter

Ocenenie ZCHMD:

Plemenný býk:

 • plemenný býk –národný šampión výstavy: Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – SK 812736413, SMV 602, BORIMR, plemeno simentál mäsový
 • plemenný býk – 2. miesto : AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – SK 812682639 MALAXIS, plemeno charolais
 • plemenný býk – 3. miesto : Biofarma Turie a.s. – SK 812351429, SLV 517, CASANOVA Z TURIA, plemeno salers

Krava:

 • krava - šampiónka plemena výstavy : AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – SK 812324387 KLENA, plemeno charolais
 • krava - 2. miesto : AGROTREND-SHR-Vladislav Paľurik, Svidník – SK 812102218 MILICA, plemeno limousine
 • krava - 3. miesto : Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave  – SK 812385949, plemeno charolais

Mladý dobytok:

 • mladý dobytok – národný šampión mladý dobytok :  AGROTREND-SHR-Vladislav Paľurik, Svidník – SK 812800701,  mladý býk, plemeno limousine
 • mladý dobytok - 2. miesto : AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – kolekcia jalovíc plemena charolais SK 812835101 MIKTA, SK 812835110 MIRSTA a SK  812889801 MIRABELA, plemeno charolais
 • mladý dobytok - 3. miesto : Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – kolekcia jalovíc plemena simentál mäsový SK 812736406 a SK 812736419, plemeno simentál mäsový

Cena predsedu ZCHMD: Roderik Gregáč, Levice – býk SK 812318987 DVOJČA, plemeno highland

Cena predsedu Výberovej komisie: AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad – kolekcia jalovice a plemenný býci plemena blonde d´Aquitaine

Cena ČSCHMS:

 • AGROTREND-SHR-Vladislav Paľurik, Svidník – SK 812800701,  mladý býk, plemeno limousine
 • Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – SK 812736413, SMV 602, BORIMIR, plemeno simentál mäsový
 • Pavel Andrejko-SHR, Svidník – SK 812594451, mladý býk, plemena limousine
 • AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – kolekcia jalovíc plemena charolais SK 812835101 MIKTA, SK 812835110 MIRSTA a SK  812889801 MIRABELA, plemeno charolais

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce sa prihlásilo aj do súťaže Zlatý kosák a to so svojou kolekciou mäsových plemien charolais a simentál mäsový. Kolekcia sa skladala z: plemeno charolais: plemenný býk, krava s teľaťom a 2 jalovice, simentál mäsový: plemenný býk a 2 jalovice. Za uvedenú kolekciu RD Tekovské Nemce získali Zlatý kosák, k čomu chovateľovi srdečne blahoželáme.

Naša vďaka patrí hlavne firme VETIS Kráľovičove Kračany, za poskytnutie technológie TEXAS na ustajnenie vystavených zvierat. Ďalej ďakujeme  firmám Blattin Filiale CZ, Humpolec, ČR a KOSCH s.r.o. Praha, ČR  a Český svaz chovatelú masného skotu za ich podporu.

Všetkým vystavovateľom a oceneným chovateľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat v roku 2019.

 Všetky fotografie si môžete pozrieť tu.

 

 

Počítadlo návštev

Dnes 9

Včera 39

Týždenne 194

Mesačne 1326

Spolu 385969