Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo bol založený 18.5.1994 vo Vrádišti, okres Skalica. Zväz zakladalo 25 nadšencov pre tento spôsob chovu kráv. Na ustanovujúcej schôdzi boli schválené stanovy, rokovací poriadok a volebný poriadok. Prvým sídlom zväzu bol Šamorín. Toľko citát z publikácie 25 rokov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku ktorú sme pri príležitosti významného jubilea pripravili. Túto, pre nás, historickú udalosť sme si v kruhu aktívnych členov pripomenuli na slávnostnom večere nadväzujúcom na Výročnú členskú schôdzu 25.4.2019 - hotel Avena Liptovský Ján. Za 25 rokov našej činnosti sa počet členov zvýšil na aktuálnych 198 a počet dojčiacich kráv z počiatočnej nuly na súčasných 67 tisíc. Na slávnostný večer sme pozvali tých, ktorí iniciovali a rozvíjali úspešný príbeh ZCHMD. Sme radi, že nás svojou prítomnosťou postili zakladajúci členovia, prví funkcionári zväzu, ako aj bývalí zamestnanci zväzu a významné spolupracujúce organizácie. Za dôstojnú atmosféru odovzdávania ďakovných listov ďakujeme moderátorskému umeniu Ing. Jána Hubu, PhD.

Ing. Peter Polák, PhD.
člen predstavenstva ZCHMD

zchmd 25. výročie zchmd 25. výročie

Počítadlo návštev

Dnes 21

Včera 50

Týždenne 125

Mesačne 342

Spolu 383528