Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila Plemennej knihe ZCHMD 12-ty šľachtiteľský program a štatút plemennej knihy plemena gasconne. Týmto máme oprávnenie podľa zákona viesť Plemennú knihu "gaskoňov" a vykonávať ich šľachtenie a plemenitbu.

Počítadlo návštev

Dnes 14

Včera 38

Týždenne 109

Mesačne 608

Spolu 365042