Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila Plemennej knihe ZCHMD 12-ty šľachtiteľský program a štatút plemennej knihy plemena gasconne. Týmto máme oprávnenie podľa zákona viesť Plemennú knihu "gaskoňov" a vykonávať ich šľachtenie a plemenitbu.

Počítadlo návštev

Dnes 10

Včera 40

Týždenne 215

Mesačne 783

Spolu 369094