V roku 2013 výberová komisia zaradila do prirodzenej plemenitby 220 a do inseminácie 24 býkov. V roku 2013 do plemenitby celkom zaradila 244 býkov mäsových plemien dobytka.
Základný výber býkov (ZVB) sa uskutočnil u 50 chovateľoch a na 2 inseminačných staniciach.

 Tabuľka č. 1:

 Býci zaradení do prirodzenej plemenitny podľa krajiny pôvodu:     
   Krajina pôvodu  
 PLEMENO SK CZ HU FR DE PL IT SPOLU
 CHAROLAIS 112 4 6 2 - - - 124
 LIMOUSINE 47 7 3 - 2 - - 59
 GALLOWAY 1 - - - - - - 1
 GASCONE 0 1 - - - - - 1
 PIEMONTESE 0 2 - - - - - 2
 SIMENTÁL MäSOVÝ 8 2 - - 2 - - 12
 ABERDEEN ANGUS 0 2 - - 1 - - 3
 MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK 1 - 1 - - - - 2
 CHIANINA 0 - - - - - 1 1
 BLOND ´D AQUITAINE 5 - - - - - - 5
 HEREFORD 0 3 - - - - - 3
 HIGHLAND 0 1 - - - 1 - 2
 BELGICKÉ MODRÉ 0 - - - - - - 0
 WAGYU 0 - - - - - - 0
 UCKERMäRKER 0 - - - 5 - - 0
  174 22 10 2 10 1 1 220

 Tabuľka č. 2:

 Býky - dovoz inseminačných dávok podľa plemien a krajiny pôvodu:
   Krajina pôvodu  
 PLEMENO CZ HU FR DE IT CA GB DK SPOLU
 CHAROLAIS 2 - 1 - - - - - 3
 LIMOUSINE 1 - 1 - - - - - 2
 GALLOWAY - - - - - - - - 0
 GASCONE - - - - - - - - 0
 PIEMONTESE - - - - - - - - 0
 SIMENTÁL MäSOVÝ 3 - - 2 - - 1 1 7
 ABERDEEN ANGUS 3 - - - - 1 - - 4
 MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK - - - - - - - - 0
 CHIANINA - - - - 2 - - - 2
 BLOND ´D AQUITAINE - 3 - - - - - - 3
 HEREFORD 1 - - - - - - - 1
 HIGHLAND - - - - - - - - 0
 BELGICKÉ MODRÉ 1 - - - - - - - 1
 WAGYU 1 - - - - - - - 1
 UCKERMäRKER - - - - - - - - 0
  12 3 2 2 2 1 1 1 24

Počítadlo návštev

Dnes 10

Včera 40

Týždenne 215

Mesačne 783

Spolu 369094