Dňa 20. júna 2014 sa v Prešove uskutočnil 15. ročník chovateľského dňa slovenského strakatého plemena, ktorý organizoval Zväz chovateľov slovenského strakatého plemena HD. Tak ako aj predchádzajúce roky v rámci tohto chovateľského dňa sa uskutočnila aj výstava mäsových plemien HD. Na výstave sa predviedlo 15 zvierat, 3 plemená, 5 vystavovateľov.

Video: zdroj Slovenský chov

http://www.agrobiznis.sk/index.php/videozona/2055-15-chovatesky-de-vnpreov-maesovy-dobytok

 

 

Hodnotiaca komisia na čele s predsedom komisie Ing. Petrom Polákom, PhD. ohodnotila prítomné zvieratá. Tu sú výsledky:

Kategória: jednotlivé zvieratá:

1. miesto : plemenný býk plemena Limousine - LIV 996 GRINCHEUX (FR001212033386) ,majiteľ: AGRO – TREND spol. s r.o. Černina

2. miesto : jalovička plemena Blonde d´Aquitaine SK 000801476639,majiteľ: AGROOSIVO ÚSVIT, s.r.o. Poprad

3. miesto : plemenný býk plemena Charolais CHS 511 VAIL (SK000801003100),majiteľ: ZEMEDAR s.r.o. Poprad

Kategória: kolekcia zvierat:

1. miesto : krava (CZ000130575953), jalovička (SK000801540090), plemenný býk (LIM 511 UKRIK – SK00001540016) plemena Limousine,

                 majiteľ: AGROTREND – Vladislav Paľurik, Svidník

2. miesto : jalovičky plemena Blonde d´Aquitaine (SK000801476639, SK000801476671)

                 majiteľ: AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad

3. miesto : býčkovia plemena Charolais (SK000801544984, SK000801544986)

                 majiteľ: EKO PD Nižná Olšava

 

Cena predsedu ZCHMD:

jalovička (SK000812073001), býček (SK000812073003), býček (SK0008012073005) plemena Charolais, majiteľ: AGRO-TREND spol. s r.o. Černina

Cena predsedu výberovej komisie:

jalovička (SK000801540090) plemena Limousine, majiteľ: AGROTREND – Vladislav Paľurik, Svidník

 

Počítadlo návštev

Dnes 10

Včera 40

Týždenne 215

Mesačne 783

Spolu 369094