V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad registrovaných býkov v roku 2014, jednak  zaradených do prirodzenej plemenitby, ako aj dovoz inseminačných dávok a rozdelenie podľa krajiny pôvodu:

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2014

  

PLEMENO

PP

INS

CHAROLAIS

106

21

LIMOUSINE

82

6

GALLOWAY

1

0

GASCONE

2

0

PIEMONTESE

1

0

SIMENTÁL MäSOVÝ

17

4

ABERDEEN ANGUS

1

1

CHIANINA

3

0

BLOND ´D AQUITAINE

7

6

SALERS

3

1

SPOLU

223

39

    

 

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby podľa krajiny pôvodu:          

PLEMENO

SK

CZ

HU

FR

DE

SI

DK

CHAROLAIS

91

3

10

2

 0

 0

0

LIMOUSINE

50

10

3

15

2

2

 0

GALLOWAY

0

 0

 0

 0

1

 0

0

GASCONE

1

1

 0

 0

0

0

0

PIEMONTESE

 0

1

 0

 0

 0

0

0

SIMENTÁL MäSOVÝ

12

3

 0

 0

0

 0

2

ABERDEEN ANGUS

 0

1

0

 0

 0

0

0

CHIANINA

3

 0

 0

 0

 0

 0

0

BLOND ´D AQUITAINE

6

1

0

0

0

 0

0

SALERS

 0

3

 0

0

 0

0

0

SPOLU

163

23

13

17

3

2

2

               
                 
Dovoz inseminačných dávok:
               

PLEMENO

SK

FR

IE

SE

GB

DK

CHAROLAIS

1

19

1

0

1

0

LIMOUSINE

2

2

0

0

2

0

SIMENTÁL MäSOVÝ

1

0

0

1

1

1

ABERDEEN ANGUS

0

0

1

0

0

0

BLOND ´D AQUITAINE

0

6

0

0

0

0

SALERS

0

0

1

0

0

0

SPOLU

4

27

3

1

3

1