Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na nové telefonické kontakty pracovníkov ZCHMD:

 

p. Vladislav Paľurik - predseda predstavenstva ZCHMD - 0911 900 935

Ing. Peter Polák, PhD. - výkonný riaditeľ ZCHMD - 0903 885 730

Ing. Jana Mészárošová - tajomníčka ZCHMD - 0903 431 098