V dňoch 20.08. - 23.08.2015 sa v Nitre uskutočnila 42. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2015, v rámci ktorej sa konal 10. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat.

 

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo sa aj tento rok zúčastnil NVHZ. Na výstave sa predstavilo 11 vystavovateľov, 33 zvierat, 6 mäsových plemien HD, ktoré súťažili o ocenenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Vystavovatelia:

1. AGROTREND, Vladislav Paľurik - SHR, Svidník - plemeno limousine

2. DONA s.r.o. Veľké Revištia, farma Úbrež - plemeno limousine

3. Jasoň s.r.o. Veľké pole - plemeno limousine

4. Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave - plemeno charolaise

5. Roľnícke družstvo Tekovské Nemce - plemeno charolaise

6. Mária Laššáková, SHR, Kokava nad Rimavicou - plemeno charolaise

7. AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo - plemeno charolaise

8. Dobrá úroda s.r.o. Senohrad - plemeno galloway

9. MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica - plemeno simentál mäsový

10. BIOFARMA ŠUŇAVA PD - plemeno salers

11. AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad - plemeno blonde ´d Aquitaine

 

Všetkým vystavovateľom srdečne ďakujeme za prezentáciu svojich chovateľských úspechov.

 

HODNOTENIE ZVIERAT – 10. národná výstava hospodárskych zvierat, AGROKOMPLEX 2015:


Ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

I.    jednotlivé zvieratá:


- plemenný býk : 1. miesto – majiteľ: AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník
za plemenného býka  plemena Limousine CZ 658950053 VIKÁŘ Z KALIŠTE, LIV – 947

-    krava - šampiónka plemena výstavy : majiteľ: BIOFARMA ŠUŇAVA PD, za plemennú kravu plemena Salers CZ 445095931 URŠULA Z PROTIVCE

-    1. miesto  mäsové plemená:  AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník za jalovicu plemena Limousine SK 801540090 MAJA Z ROZTOK

-    2. miesto  mäsové plemená: AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo za plemenného býka plemena Charolais SK 812311128 ZANEBONO, CHS – 673

-    3. miesto  mäsové plemená: AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad za býčka plemena Blonde ´d Aquitaine SK 812366880

II.    kolekcia zvierat : zástavový dobytok


-    1. miesto kolekcia zvierat: Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave za kolekciu zvierat plemena Charolais
 
-    2. miesto kolekcia zvierat: MOVIS – AGRO, AK spol. s r.o. Skalica za kolekciu zvierat plemena Simentál mäsový

-    3. miesto kolekcia zvierat: DONA s.r.o. Veľké Revištia za kolekciu zvierat plemena LimousineOcenenie ZCHMD:

Cena predsedu ZCHMD:  Dobrá úroda s.r.o. za kolekciu zvierat plemena galloway

1.    miesto: Mária Laššáková – SHR za plemenného býka plemena Charolais SK 812194766 ZANTHE, CHS – 681

2.    miesto: Roľnícke družstvo Tekovské Nemce za kolekciu zvierat plemena Charolais

3.    miesto: Jasoň s.r.o. Veľké Pole za kolekciu zvierat plemena Limousine

 

Srdečne blahoželáme!

 

Na záver patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na príprava tohtoročnej NVHZ a prezentácii mäsových plemien HD, či už sú to chlapci, ktorí sa o zvieratá vzorne starali (Vladko, Peťko, Vladko, Janko, Milanko, Maroško, Mirko, Janko) a samozrejme aj jedinej dáme Danke z farmy BIOFARMA ŠUŇAVA PD, ako aj dievčatám, ktoré sa starali o naše brušká, vďaka Danka a Marienka, ako aj kuchárom, ktorí súťažili vo varení gulášu - Honzík - Janíčko, Peťko, Janko, Peťko, Vladko, Danko, Alenka.

VĎAKA.

 

FOTO: MARIÁN DUKES - Slovenský chov

 

 

Počítadlo návštev

Dnes 6

Včera 36

Týždenne 213

Mesačne 122

Spolu 387567