Vo štvrtok 13. októbra 2016 sa v priestoroch reštaurácie Lietadlo, Medzianky uskutočnil 4. chovateľský deň mäsových plemien - VÝCHOD. Za priestory na seminár a výstavu ďakujeme p. Korbovi, majiteľovi reštaurácie Lietadlo a jeho firme TAJANA s.r.o. Medzianky.

Súbežne prebiehala výstava mäsových plemien HD, na ktorej boli prezentované dve mäsové plemená - charolais a limousine, predstavilo sa 8 vystavovateľov s celkovým počtom 26 zvierat a odborný seminár, ktorý si prišlo vypočuť viac ako 100 priaznivcov mäsových plemien HD, medzi ktorými bola zastúpená aj mladá generácia budúcich chovateľov - študentov zo Strednej odbornej školy poľnohospodárskej a služieb na vidieku z Košíc.

 Na úvod všetkých prítomných privítal predseda ZCHMD p. Vladislav Paľurik. Ako prvá sa ujala slova Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby MPRV SR s aktuálnou situáciou v chove HD s mäsovou úžitkovosť. Ing. Mária Zemeníková, riaditeľka sekcie priamych podpôr PPA oboznámila prítomných chovateľov s priamymi platbami na rok 2017. Zástupca PS SR, š.p. Ing. Kamil Šulko oboznámil prítomných s vývojom a výsledkami KÚMP v rokoch 1998 - 2015. Ing. Kráľ, zástupca firmy AGROTRANS s.r.o. Šamorín, vystúpil s prednáškou Charakteristika tráv a ďatelinovín využívaných v chovoch. Ing. Ivan Nemčovský z firmy MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica sa s chovateľmi podelil o svoje praktické skúsenosti s chovom plemena simentál mäsový. Zástupca VÚŽV Nitra Ing. Polák, PhD. prednášal o možnostiach skrátenia potravinového reťazca v produkcii hovädzieho dobytka. Na záver bola praktická ukážka manipulácie so zvieratami, ktorú predviedol MVDr. Dušan Pukanec, VETIS Královičové Kračany.

Vystavovatelia:

1.    POĽNOPRODUKT s.r.o. Svidník – plemeno charolaise
2.    ROD Ďurďoš - plemeno charolais
3.    COLONUS s.r.o. Svidník – plemeno limousine
4.    Pavel Andrejko, SHR, Svidník . plemeno limousine
5.    DONA s.r.o. Veľké Revištia, farma Úbrež - plemeno limousine
6.    Agrofarma, s.r.o. Svidník – plemeno charolais
7.    AGROTREND – SHR - Vladislav Paľurik, Svidník, farma Roztoky - plemeno limousine
8.    ITAL – SLOVAK s.r.o. Sobrance – plemeno limousine

Spoluorganizátori 4. chovateľského dňa mäsových plemien - VÝCHOD:

1.    CO.BE.R spol. s r.o. Suchý Jarok, Sobrance, p. Diego Roda
2.    MVDr. Peter Pongrác-VETIS, Královičové Kračany
3.    Bioservis s.r.o. Prešov
4.    SBS a.s. Banská Bystrica
5.    Agrofinancie Hriadky s.r.o.
6.    INSEMAS s.r.o. Zvolen
7.    SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. Bratislava
8.    MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o. Bratislava

Hodnotenie zvierat:

Ing. Peter Michal - predseda výberovej komisie pre mäsové plemená spolu s Ing. Nemčovským, Ing. Poláčkom, Ing. Kohútom, Ing. Ofúkaným, Ing. Fajtákom vystavované zvieratá ohodnotili a následne pridelili ocenenia:

1.    jednotlivé zvieratá:

1. miesto: plemenný býk plemena limousine LIM - 775  SK 812093882 ANDREJKO, chovateľ Pavel Andrejko, SHR, Svidník
2. miesto: mladý býk plemena limousine SK 812065152 býček, COLONUS s.r.o. Svidník
3. miesto jalovička plemena limousine SK 812103020 DŽOLA, DONA s.r.o. Veľké revištia, farma Úbrež

2.    kolekcia zvierat:

1.miesto:  COLONUS s.r.o. Svidník, 3 býčkovia SK 812065152, SK 812065157, SK 812065159 a 2 jalovičky - SK 801543962, SK 801543989 – plemeno LI
2. miesto: AGROTREND - SHR – Vladislav Paľurik, Svidník, plemenný býk LIV - 947 CZ 658950053 a jeho synovia SK 812102310 a SK 812102320 – plemeno LI
3.miesto:  Agrofarma, s.r.o., Svidník – jalovičky  SK 812102884, SK 812102855 a SK 812102867 – plemeno CH

Cena predsedu ZCHMD:
Pavel Andrejko, SHR, Svidník – krava s teľaťom CZ 130564953 HARFA Z KALIŠTĚ a SK 812594314 – býček – plemeno LI
 
Cena predsedu výberovej komisie:
ITAL-SLOVAK s.r.o. Sobrance krava plemena LI - FR 1934898161   GUERITE 2

Všetkým oceneným chovateľom blahoželáme.

Ďakujeme všetkým, bez ktorých by tento 4. chovateľský deň mäsových plemien - VÝCHOD nemohol byť a sú to : prednášajúci, spoluorganizátori a vystavovatelia, chovatelia a priaznivci mäsových plemien HD, ako p. Mariánovi Dukesovi zo Slovenského chovu za krásne fotky a tešíme sa na ďalší, veríme že ešte úspešnejší ročník chovateľského dňa mäsových plemien - VÝCHOD.

 FOTO: Marián Dukes, Slovenský chov

Vladislav Paľurik - predseda ZCHMD

Ing. Andrea Hrdá - MPRV SR - riaditeľka odboru ŽV

Ing. Mária Zemaníková - PPA - riaditeľka sekcie priamych podpôr

 

                Ing. Kamil Šulko - PS SR, š.p.

            Ing. Ján Kráľ - AGROTRANS s.r.o. Šamorín

                 

Ing. Ivan Nemčovský - MOVIS - AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica

               

Ing. Peter Polák, PhD. - VÚŽV Nitra

 

 

 

            

  

    

   

                                                   

Počítadlo návštev

Dnes 10

Včera 40

Týždenne 215

Mesačne 783

Spolu 369094