Súčasná podoba plemena gasconne bola vytvorená z pôvodnej populácie dobytka chovaného v francúzskych Pyrenejách, kde sa využíval ako dobytok s trojstrannou úžitkovosťou . V záprahu bol využívaný aj v lesnom hospodárstve pri zvážaní dreva. Plemenná kniha bola založená v roku 1894.

Približne pred 30-timi rokmi bol šľachtiteľský program zameraný na jednostrannú mäsovú úžitkovosť v extenzívnych podmienkach pri zachovaní vrodenej tvrdosti a odolnosti, s veľmi dobre utváranými končatinami a tvrdými paznechtami, výbornou konverziou živín z objemových krmív a ľahkou ovládateľnosťou.

Čierne sliznice poskytujú vysokú toleranciu zvierat na slnečné žiarenie a zabraňujú prenosu keratokonjunktivitídy. Uvedené vlastnosti umožňujú spásanie chudobnej vegetácie na strmých svahoch hôr vo vysokej nadmorskej výške i pri extrémnych zmenách počasia. Tým je umožnená ekonomicky efektívna produkcia kvalitného mäsa aj vo veľmi extenzívnych podmienkach.

Telesné rozmery dospelých zvierat

Kategória

Výška v krížoch
(cm)

Hmotnosť
(kg)

Prvôstky

134

520

Kravy po 3. otelení

139

660

Býky nad 3 roky

146

920

Hmotnosť mladých zvierat

Kategória

120 dní
(kg)

210 dní
(kg)

365 dní
(kg)

Jalovičky

145

225

305

Býčky

155

245

415

Počítadlo návštev

Dnes 42

Včera 46

Týždenne 42

Mesačne 766

Spolu 395614