Prvé archeologické nálezy pozostatkov tohto plemena sa našli na Balkáne v okolí Mediterranean. Tu sa našli kosti primitívneho dobytka s dlhými rohami. Domestikovanie Maďarského stepného dobytka sa uskutočnilo v pohorí Karpát počas vlády kráľov Arpádovej dynastie. V tých časoch v lesoch žil vo veľkom počte dobytok podolianského pôvodu. Pre veľmi chutné mäso bol intenzívne lovený. Maďarský stepný dobytok (ďalej SD) doviezli pravdepodobne Cumani do Maďarska v 9. storočí.

Tento typ dobytka zohrával v krajine veľkú ekonomickú úlohu. V 14. – 15. storočí bol hlavným artiklom obchodovania pre jeho kvalitné mäso ale i ako ťažná sila.

Tvrdé podmienky, skromná pastva najmä počas letného obdobia a celoročný pohyb vo voľnej prírode priaznivo ovplyvnili konštitúciu a zdravie tohto dobytka, ktorý získal odolnosť, húževnatosť a tvrdosť. Toto plemeno nebolo nikdy šľachtené na produkciu mlieka a mäsa. Využívalo sa najmä ako ťažné zviera, preto jeho produkcia mlieka je nízka (2 500 l). Krížením s Maďarským Simentálom sa produkcia mlieka zvýšila. Poznáme štyri typy SD: primitívny typ, ťažný typ, mliekový a veľký farmový typ Maďarského stepného dobytka.

Charakteristické vlastnosti tohto plemena sú tvrdosť, nenáročnosť, dlhovekosť, ľahký priebeh pôrodu aj v krížení s inými mäsovými plemenami, veľmi kľudná povaha a vynikajúce materské vlastnosti. Zvlášť cenená vlastnosť je vynikajúca pastevná schopnosť aj na veľmi extenzívnych porastoch. Je neskoro dospievajúce plemeno.

Počítadlo návštev

Dnes 42

Včera 46

Týždenne 42

Mesačne 766

Spolu 395614