Základné výbery mäsových býkov 2021

Vážení chovatelé, po prvním testu, který je už úspěšně za námi, nás čeká letošní „vrchol sezony“. Do druhých testů máme na 3 odchovnách připraveno do výběrů neuvěřitelných 236 býků masných plemen. Nabízíme býky těchto plemen: masný simentál, charolais, limousine, aberden

Čítať viac

Aukcia plemenných býkov

Vážení chovatelé, dubnové základní výběry a dražby plemenných býků masných plemen se blíží a protože se epidemická situace u nás nelepší, proběhnou stejně jako v únoru elektronickou formou. Ve dnech 28., 29. a 30. dubna 2021 proběhnou na naší odchovně

Čítať viac

Základný výber býkov marec 2021

V marci 2021 sa uskutočnil základný výber býkov v týchto chovoch: – plemeno limousine: 1. AGROMA s.r.o. Gbely – 7 plemenných býkov, 2. PD Spišské Bystré – plemenní býci, 3. AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník – 7 plemenných

Čítať viac

Dojčiace kravy na Slovensku

Chov mäsového dobytka na Slovensku bol dlhé roky zabúdaným odvetvím živočíšnej výroby. Nazdávam sa, že si zaslúži rovnakú pozornosť ako chovy iných druhov hospodárskych zvierat, pretože je spôsobom produkcie potravín, zamestnania ľudí, ako aj údržby kultúrneho rázu krajiny. Celý článok

Čítať viac

Prehľad zaregistrovaných býkov za rok 2020

Vážení chovatelia, prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2020, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu. Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovou inseminačných dávok v roku 2020 PLEMENO PP INS

Čítať viac

Veselé Vianoce 2020

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku všetkým svojim chovateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom želá krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody, v Novom roku 2021 veľa šťastia, zdravia, mnoho pracovných aj osobných úspechov.

Čítať viac

Členská schôdza ZCHMD 2020 – oznámenie

Predstavenstvo ZCHMD oznanuje svojim členom, že o termíne konania člesnskej schôdze ZCHMD 2020 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodne predstavenstvo v termíne do 31.03.2021. Predstavenstvo ZCHMD

Čítať viac

ZRUŠENÉ !!!! 8. CHOVATEĽSKÝ DEŇ MäSOVÝCH PLEMIEN VÝCHOD

Na základe rozhodnutia okresného úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, sa 8. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky, dňa 30. septembra 2020, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, NEKONÁ. O náhradnom termíne 8. chovateľského dňa mäsových plemien Vás budeme

Čítať viac

Členská schôdza ZCHMD – uznesenie

Vážení členovia ZCHMD, predstavenstvo ZCHMD na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 v Liptovskom Jáne prijalo nasledovné uznesenie: Predstavenstvo ZCHMD člesnskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa mala konať 16.09.2020 o 9.30 hod. – Hotel Alexandra, Liptovský Ján, z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a

Čítať viac

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA ZCHMD ZRUŠENÁ!!!

Vážení členovia ZCHMD, vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne koronavírusu a účinnosť oranžovej zóny protiepidemiologických opatrení v okrese Liptovský Mikuláš je predstavenstvo ZCHMD nútené zrušiť prezenčné konanie Výročnej členskej schôdze zvolanej na 16.9.2020 o 09.30 hod. – hotel Alexandra Liptovský Ján.

Čítať viac

Výročná členská schôdza ZCHMD 2020

ZCHMD oznamuje všetkým svojim členom, že Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 – Hotel ALEXANDRA Liptovský Ján, so začiatkom o 9.30 hod. s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa

Čítať viac

Celoslovenské dni poľa

Celoslovenské dni poľa 2020 sa konali v tieni protiepidemiologických opatrení. Napriek krízovému formátu sme sa výstavy zúčastnili aspoň vizuálne. Ďakujeme usporiadateľom. Napísal: Ing. Polák

Čítať viac