Simentál mäsový na predaj

Vážení chovatelia, člen ZCHMD – MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica má na predaj plemenných býkov plemena simentál mäsový. Info: Ing. Nemčovský – 0905 538 682. Plemenní býci mäsový Simentál do prirodzenej plemenitby

Čítať viac

Výročná členská schôdza

Vážení členovia ZCHMD, vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácií si Vám dovoľujeme oznámiť, že Výročná členská schôdza ZCHMD sa v plánovanom termíne 24. apríla 2020 neuskutoční. O termíne VČS Vás budeme informovať v zmysle stanov ZCHMD a na našej web stránke.

Čítať viac

Krásne vianočné sviatky

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku všetkým svojim chovateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom želá krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody, v Novom roku veľa šťastia, zdravia, mnoho pracovných aj osobných úspechov.

Čítať viac

7. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky

18. septembra 2019 sa v reštaurácii Lietadlo v Medziankach uskutočnil 7. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, ktorý sa uskutočnil s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento deň podporili aj nasledovní partneri: Sano – Moderná výživa zvierat,

Čítať viac

7. chovateľský deň mäsových plemien – Východ

Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na 7. chovateľský deň mäsových plemien HD – Východ, ktorý sa uskutoční dňa 18. septembra 2019 (streda) od 9.00 hod. už tradične pri reštaurácii Lietadlo v Medziankach. Okrem výstavy zvierat si budete môcť vypočuť

Čítať viac

XIV. Národná výstava hospodárskych zvierat Nitra 2019

V dňoch 22. – 25.08.2019 sa v Nitre uskutočnil 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, v rámci ktorej sa uskutočnil XIV. ročník národnej výstavy hospodárskych zvierat. V expozícii mäsových plemien HD, ktorá bola zorganizovaná pod hlavičkou nášho

Čítať viac

Celoslovenské dni poľa 2019

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v katastri obce Dvory nad Žitavou uskutočnil 7 ročník poľnej poľnohospodárskej výstavy CDP 2019. Výstavy zvierat sa ZCHMD zúčastnil ako jeden z dvoch chovateľských zväzov. Zaznamenali sme celkom rušný záujem o vystavené

Čítať viac

Národná výstava hospodárskych zvierat 2019

Vážení členovia, Blíži sa 14. ročník Národnej výstava hospodárskych zvierat v rámci 46. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 22 – 25. augusta 2019 v Nitre. Zväz chovateľov mäsového dobytka sa na

Čítať viac

NAJ Slovenský chov 2018

V stredu 29.mája 2019 v krásnom prostredí kaštieľa v Oponiciach sa konala milá slávnosť, už 13 ročník odovzdávania cien NAJ Slovenský CHOV NAJ Naše pole. Poradie v kategórii dojčiacich kráv bolo určené podľa vzorca, ktorý kombinoval priemerné medziobdobie v stáde

Čítať viac