Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
člen

JUDr., Ing. Vít Čelko, ml.

Tel.: 0905 319 181 e-mail: vcelko@gmail.com
predseda predstavenstva ZCHMD

Vladislav Paľurik

Tel.: 0911 900 935 e-mail.: agrotrend@centrum.sk
podpredseda predstavenstva ZCHMD

Ing. Peter Michal

Tel.: 0903 213 328 e-mail: peter.michal@zoznam.sk
podpredseda predstavenstva ZCHMD

Ing. Ivan Nemčovský

Tel.: 0905 538 682 e-mail: nemcovskyivan1@gmail.com
člen

Ing. Artúr Bergendi

Tel.: 0908 791 325 e-mail: a.bergendi@agrotradegroup.sk
člen

Ing. Marek Lizák

Tel.: 0911 338 896 e-mail: lizakmarek@gmail.com