Plemeno Galloway je zmieňované už v písomnosťach z dôb rímskej okupácie britských ostrovov. Vtedy bolo popisované ako podivné, robustné, čierne a úplne bezrohé plemeno dobytka, ktoré sa na starom kontinente vôbec nevyskytovalo. Kladne bola hodnotená i kvalita mäsa. Toto plemeno sa v dávnych dobách vyskytovalo výhradne na britských ostrovoch a to hlavne v juhozápadnej časti dnešného Škótska, kde je krajina veľmi členitá, pahorkatá s vysokými zrážkami a s hustými dubovými lesmi. Stáda sa pásli v údoliach riek i v blízkosti morského pobrežia, na orných pôdach, prirodzených pastvinách, lesných pasienkoch i vo vysokých horách. Vďaka tomuto vývoju získalo plemeno Galloway nesmiernu odolnosť a tvrdosť, a preto si ich v neskorších dobách obľúbili miestny chovatelia. Bohužiaľ sa z týchto dôb sa dochovalo len veľmi málo dokumentov, aj keď v roku 1851 v múzeu Highland and Agricultural Society v Edinburghu zhoreli skoro všetky záznamy. Zostali iba listiny z vyššie uvedeného rímskeho dobývania a tiež to, že nikto presne nevie, ako vlastne toto plemeno vzniklo a ako získalo dominantnú bezrohosť.

Galloway je extenzívne mäsové plemeno dosahujúce vysoký vek, výbornú plodnosť s ľahkým priebehom pôrodov, s výrazným materským pudom a pri vynikajúcej vitalite narodených teliat. Je to plemeno s neskorším telesným vývojom, nesmierne tvrdé a odolné, ktorému sa viac darí v horších klimatických podmienkach. Z toho vyplýva, že chov by mal byť situovaný celoročne vonku, bez zvláštnych nárokov na ustajnenie. Toto plemeno možno považovať za veľmi moderné, pretože má také vlastnosti, ktoré zodpovedajú dnešným požiadavkám spotrebiteľov na chov v súlade s prírodou, starostlivosťou o krajinu a ochranou zvierat a predovšetkým na zdravé nezavadené a diabetické potraviny. Kvalita mäsa plemena galloway hrá dôležitú úlohu. Už pri chudej ponuke živín je plemeno na základe výborného zužitkovania krmiva schopné dávať mäso najvyššej kvality, ktorého jedinečná aróma hovorí sama za seba. Mäso sa vyznačuje jemnými svalovými vláknami a vyváženým mramorovaním (intramuskulárne uloženie tuku), a preto je šťavnaté a jemné. Pomerne vysoký podiel výživne fyziologických hodnotných nenasýtených mastných kyselín činí z mäsa plemene galloway zdravú a chutnú potravinu. Plemeno galloway, tak ako ostatné mäsové plemená dobytka chované po celom svete, musí byť zapojené do objektívnych šľachtiteľských činností, aby neustále dochádzalo k jeho rozvoju.

Počítadlo návštev

Dnes 17

Včera 41

Týždenne 196

Mesačne 1073

Spolu 403243