Nové šľachtiteľské programy

V sekcii jednotlivých plemien Vám prinášame posledné znenie šľachtiteľských programov, do ktorích sme zahrnuli pripomienky oslovených subjektov. Po schválení nového ŠP webovú stránku doplníme i o štatút Plemennej knihy všetkých mäsových plemien HD, metodiku kontroly úžitkovosti a popisu zovňajšku zvierat.

Čítať viac

Odkazy na chovateľov

VETLABFARM s.r.o. TBS a.s. Stará Turá  RD v Plavnici  Ing. Miroslav Hreus, MIKIRANČ, Mojšová Lúčka VLM Pliešovce PD Veľká Hradná  MOVIS – AGRO AK, s.r.o. Skalica  Farma Kaliště, s.r.o. Angus Farma Rančice AGROTRADE GROUP s.r.o. Rožňava

Čítať viac

Moulins – Avermes

27. – 28. novembra 2009 sa uskutoční medzinárodná vystava plemena charolais v Moulins. Bude predvedených 700 ks zvierat, z toho 500 mladých býkov, 50 jalovíc, 80 býkov a 70 kráv.

Čítať viac

Burza zvierat

Novinkou na našej web stránke je i možnosť inzerovať ohľadom kúpy, predaja alebo výmeny hovädzieho dobytka. Po prihlásení a zadaní hesla si užívateľ môže zadať nielen text inzerátu, ale i maximálne dve fotky daných zvierat. Túto službu Vám ponúkame zdarma.

Čítať viac