Ponúkame na predaj:
plemenného býka plemena Charolais, nar. 24.4.2020, otec FR First, hodnotenie 75 bodov. Taktiež predáme teľné jalovice plemena Charolais cena podľa dohody.

Kontakt
PD LČV Čimhová
0915713227