Vážení chovatelia, člen ZCHMD – MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica má na predaj plemenných býkov plemena simentál mäsový.

Info: Ing. Nemčovský – 0905 538 682.

Plemenní býci mäsový Simentál do prirodzenej plemenitby