28. septembra 2017 sa v reštaurácii Lietadlo v Medziankach uskutočnil 5. chovateľský deň mäsových plemien – Východ. Tento rok sa chovateľský deň mäsových plemien uskutočnil s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento deň podporili aj nasledovní partneri:

Mediálny partner: Roľnícke noviny

Zlatý partner: Respect Slovakia, s.r.o. Piešťany, Sano – Moderná výživa zvierat, s.r.o. Bratislava

Partneri: SCHAUMANN SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislava, Bioservis s.r.o. Prešov, Agrokom – Plus, spol. s r.o. Prešov, MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o. Bratislava

Technická pomoc: VETIS s.r.o. Královičové Kračany

Súčasťou výstavy zvierat bol aj odborný program, ktorý si prišlo vypočuť viac ako 100 priaznivcov mäsových plemien HD. Nás teší, že prácu našich chovateľov ocenil svojou prítomnosťou štátny tajomník pán MVDr. Gabriel Csicsai, ktorý zároveň na úvod pozdravil všetkých chovateľov a ocenil ich prácu. Po jeho úvodných slovách vystúpila so svojou prednáškou Ing. Mária Zemaníková, riaditeľka sekcie priamych platieb PPA, ktorá sa týkala priamej podpory v oblasti živočíšnej výroby. Ing. Mgr. Jozef Kotuľák, riaditeľ odboru technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr, oboznámil prítomných so štátnou podporou pre mäsový dobytok. Zástupca firmy UBM FEED s.r.o. Košice p. Norbert Kajati cvystúpil s prednáškou Chov mäsového dobytka efektívne. Ďalším prednášajúcim bol p. József Kardos – Hunland Trade s prednáškou na tému Trhové prognózy odbytu mäsového dobytka. Odborné prednášky ukončil MVDr. Marek Krempaský, zástupca firmy SCHUMANN SLOVENSKO, s.r.o., ktorý zaujal svojou prednáškou Znižovanie strát teliat. Všetkým prednášajúcim ďakujeme.

Tento ročník sa predstavilo 10 vystavovateľov, 31 zvierat a 4 mäsové plemená:
1. Agrofarma s.r.o. Svidník – plemeno charolais
2. DONA s.r.o. Veľké Revištia, farma Úbrež – plemeno limousine
3. AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad – plemeno blonde d ´Aquitaine
4. AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník – plemeno limousine
5. PD SKARABEUS – AGRO Veľké Raškovce – plemeno maďarský stepný dobytok
6. COLONUS spoločnosť s ručením obmedzeným Svidník – plemeno limousine
7. SHR – Pavel Andrejko , Svidník – plemeno limousine
8. AGROFINANCE s.r.o. Vranov nad Topľou, farma Hriadky – plemeno limousine
9. Roľnícko – obchodné družstvo Ďurďoš – plemeno charolais
10. ITAL – SLOVAK s.r.o. Sobrance – plemeno limousine

Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Peter Michal, MVDr. Bogdánii, Ing. František Pompura, Ing. Marek Lizák a Ing. Peter Rafay udelili ocenenia nasledovným chovateľom:
1.kategória: plemenní býci:
1. miesto: chovateľ Pavel Andrejko – SHR, Svidník – SK 801540016 UKRIK – LIM 511, plemeno limousine
2. miesto: chovateľ AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o., Poprad Matejovce – SK 812485504 ZUN USVIT – BDV 574, plemeno blonde d ´Aquitaine
3. miesto: chovateľ AGROFINANCE s.r.o. Vranov nad Topľou, farma Hriadky – SK 812401535 ARNO Z HRIADOK – LIM 843, plemeno limousine
2. kategória: krava s teľaťom:
1. miesto: chovateľ DONA s.r.o. Veľké Revištia, farma ÚBREŽ – SK 800726600 EDITKA P a SK 812728700 KASANDRA P, krava s jalovičkou plemena limousine
2. miesto: chovateľ AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník, farma Roztoky – SK 800868661 a SL 812800612, krava s jalovičkou plemena limousine
3. miesto: chovateľ Roľnícko obchodné družstvo Ďurďoš – CZ 204096972 a SK 812594733, krava s býčkom plemena charolais.

3. kategória: mladý dobytok:
1. miesto: chovateľ AGROTREND – SHR – Vladislav Paľuzrik, Svidník, farma Roztoky – SK 812102392 BALTAZAR – LIM 876, plemenný býk plemena limousine
2. miesto: chovateľ AGROFINANCE s.r.o. Vranov nad Topľou, farma Hriadky – SK 812615825, SK 812615831 a SK 812615832, kolekcia jalovičiek plemena limousine
3. miesto: chovateľ Agrofarma s.r.o. Svidník – SK 812102951 a SK 812102963, jalovičky plemena charolai

Všetkým oceneným gratulujeme a všetkým vystavovateľom ďakujeme za ochotu ukázať výsledky svojej chovateľskej práce.
Na záver všetci prítomní mali možnosť vidieť ukážky manipulácie so zvieratami a zároveň sa predviedli jednotlivé zvieratá, ktoré vtipne komentoval Ing. Peter Michal, predseda Výberovej komisie ZCHMD.
Všetkým vystavovateľom, prednášajúcim, partnerom, chovateľom a priaznivcom mäsových plemien HD srdečne ďakujeme za podporu a tešíme sa na stretnutie na 6. chovateľskom dni v roku 2018.

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.