Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

V tejto časti si môžete stiahnúť zápisnice z výročných členských schôdzí ZCHMD.

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2016 (14.04.2016) Stiahni TU

Príloha č.1 – Súvaha Stiahni TU
Príloha č.2 – Výsledovka Stiahni TU
Príloha č.3 – Skutočnosť 2015 Stiahni TU
Príloha č.4 – Predpoklad 2016 Stiahni TU
Príloha č.5 – Cenník PK_nový Stiahni TU
Príloha č.6 – Návrh zmeny stanov ZCHMD Stiahni TU