Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • VČS 2016
 • VČS 2018
 • Dňa 19.4.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZCHMD, na ktorej sa zúčastnilo 43 členov. Rokovania sa zúčastnil pán Peter Juhász, riaditeľ Odboru živočíšnej výroby MPRV SR a pán Kamil Malát, riaditeľ Českého svazu chovatelú masného skotu. Schôdzi predchádzal dňa 18.4.2018 odborný seminár.

  Výročná členská schôdza prijala za čestného člena Ing. Vladimíra Kaminského, dlhoročného pracovníka PS SR š.p. v regióne BJ, SK a SP a spolupracovníka ZCHMD.

  Viac info

 • VČS 2019
 • VČS 2022
 • Dňa 22.4.2022 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZCHMD

  Viac info

 • VČS 2023
 • Dňa 14.4.2023 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZCHMD – družstvo na Slovensku. Schôdza prebehla podľa schváleného programu za účasti 40 členov ZCHMD a hostí. VČS predchádzal odborný seminár, ktorého sa zúčastnilo 50 chovateľov.

  Viac info

 • VČS 2024
 • Výročná členská schôdza spojená s oslavami 30. výročia založenia ZCHMD sa konala 2.mája 2024

  Viac info