Vážení členovia ZCHMD, Ing. Istvan Pomichal, PhD., predseda predstavenstva ZCHMD, si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú členskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa uskutoční dňa 03. apríla 2014 o 9.30 hod. v Nitre: Pozvánka  na výročnú členskú schôdzu ZCHMD Pozývame Vás na