Upozorňujeme producentov plemenných býkov na aktualizáciu prihlášky plemenných býkov na roky 2023 -2024, v sekcii ,, na stiahnutie“ našej web stránky.