Smútočné oznámenie

členom ZCHMD s hlbokým zármutkom oznamujeme že nás navždy opustil náš bývalý spolupracovník MVDr. Oto Orban, CSc. Česť jeho pamiatke!.parte

Čítať viac

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2022

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku ďakuje všetkým členom, spolupracovníkom a obchodným partnerom za spoluprácu a dôveru v roku 2021. Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2022 veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov.

Čítať viac

Výstava ,,Tradície slovenského vidieka“

Predstavenstvo ZCHMD ďakuje za účasť na výstave ,,Tradície slovenského vidieka “ konanej 19.8.2021 – 22.8.2021 v Nitre chovateľom,  Movis Agro Skalica 2ks jalovíc plemena Dexter , ROD Gbely farma Holíč 2 ks jalovíc plemena Limousin, PD Nový Život 2 ks jalovíc

Čítať viac

Naj slovenský chov 2020

                                                                                                                                         

Čítať viac

Výber býkov – Peter Minich – PEMIPO

Dňa 10.06.2021 sa konal základný výber býkov u chovateľa Petra Minicha – PEMIPO, Horná Trnávka. Zbonitovaných bolo 6 býkov plemena charolais: SK 813234614 – počet bodov 62, SK 813234615 – počet bodov 70, SK 813234616 – počet bodov 67, SK

Čítať viac