Spoločnosť CRV pozýva chovateľov mäsového dobytka na seminár, ktorý pripravuje spolu s Českým svazem chovatelů masného skotu a firmou NTG Agri a ktorý sa uskutoční 9.5.2024 v Stříteži u Jihlavy.


Pozvánka na seminár