Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Aubrac je plemeno mäsového dobytka s viac ako 100 rokov trvajúcou históriou cistokrvného chovu. Pochádza z Benediktínskeho opátstva v oblasti Aubrac na juhu Francúzska, ktoré bolo založené lordom Adalardem. Velká cast opátstva Aubrac leží v nadmorskej výške asi 1200 m, kde sú tisíce akrov polnohospodárskej pôdy vrátane 9 000 ha pastvín, z nich niektoré ležia vysoko v horách. Mnísi tu chovali dobytok, od ktorého získavali mlieko, mäso a bol využívaný k tahu. Pastevné obdobie zacínalo 25. mája a koncilo 13. októbra. Kravy sa dojili na pastvinách a z ich mlieka sa vyrábal kvalitný syr. Po Francúzskej revolúcií bola pôda opátstva rozdelená medzi jednotlivých rolníkov, ale systém chovu dobytka zostal nezmenený. Prvá výstava dobytka z oblasti Aubrac sa konala roku 1830 a mala za úlohu nadchnút chovatelov pre kvalitu tu vyrábaných syrov. Hodnotil sa vtedy nie len exteriér zvierat, ale tiež kvalita syrov vyrobených jednotlivými farmármi. Výstava pomohla stanovit štandardy plemena pre vzhlad, farbu a vlohy.

Plemenná kniha bola založená v roku 1893 a toto obdobie bolo zlatou érou chovu aubraca. Vtedy bola populácia aubrackov viac ako 300 000 kusov. Koncom 2. svetovej vojny s nástupom mechanizácie poklesla popularita tažných volov. V následnom období hospodárskej krízi sa v polnohospodárstve, rovnako ako vo všetkých ostatných odvetviach, kládol dôraz na lacnú produkciu. A tá bola v prípade mlieka výrazne lacnejšia pri využívaní nových plemien ako brown-swiss alebo holstein. Rovnako tak sa mäsová úžitkovost aubraca nemohla rovnat úžitkovosti špecializovaných mäsových plemien, ako je limousine, charolais ci blonde d´Aquitaine, a tak nastali pre tento dobytok tažké casy. Postupom casu sa zistilo, že aubracské kravy sú vdaka svojím materským vlastnostiam vhodné pre kríženie s tažkými mäsovými plemenami, co je hlavným dôvodom, preco sa stavy aubracov opät postupne zvyšujú. V priebehu posledných osem rokov bol vo Francúzsku zaznamenaný 60% nárast poctov kráv tohto plemena. V roku 2006 tam bolo inseminovaných 16 390 aubracských kráv a plemenná kniha registrovala 26 700 zvierat. Na stanici „La Borie de l´Aubrac“ sa každorocne testuje viac ako 120 býkov.

Vo Francúzsku sa dnes aubrac chová najmä v oblastiach s nadmorskou výškou od 1000 m, kde je casto nepriaznivá klíma. V letnom období, kedy tam dosahujú teploty cez den až 35°C a v noci naopak klesajú pod bod mrazu, sa stáda pasú na rozlahlých pastvinách a v zimných mesiacoch (cca 6 mesiacov v roku) sú ustajnene v maštaliach s betónovými podlahami, kde majú zvieratá k dispozícii len malé množstvo slamy. Cez zimu sa krmi 2x denne iba limitovaným množstvom sena (ale dostatocným k udržaniu laktácie) a prídavkom minerálií. Aubrac si vie v dobe hojnosti vytvorit rezervy, ktoré využívajú v horších casoch.

V Nemecku je evidovaných približne 2 500 kráv tohto plemena, z coho je polovica zapísaná v plemennej knihe. Aubrac sa dalej chová napríklad v Kanade, USA, Madarsku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Rusku, Velkej Británii, Írsku, Polsku, v Maroku, na Novom Zélande ci v Izraeli a v mnohých dalších krajinách.

Požiadavky plemenného štandardu

Kategória

Výška v krížoch
(cm)

Hmotnosť
(kg)

Prvôstky

125

500

Kravy po 3. otelení

130

600

Býky nad 3 roky

140

900

Hmotnosť mladých zvierat

Kategória

120 dní
(kg)

210 dní
(kg)

365 dní
(kg)

Jalovicky

160

235

345

Býcky

175

275

445