Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

História
Chianina je jedným z najstarších plemien hovädzieho dobytka. Meno pochádza z Chiana- údolia v provincii Toskánska v strednom Taliansku, ktoré je miestom, kde sa tiež vyrába víno Chianti. Plemeno vzniklo predovšetkým v západnej a centrálnej časti Talianska, kde bolo chované v najrôznejších podmienkach. Aj preto sa tento dobytok líši vo veľkosti, type v rámci regiónu. Exteriérovo najväčší zástupcovia tohto plemena, pochádzajúci z roviny Arezzo a Siena boli základom plemenárskej práce v Spojených štátoch a Kanade. Až do nedávnej doby boli zástupcovia plemena Chianina v Taliansku používaní predovšetkým ako ťažné zvieratá. S príchodom modernej mechanizácie do poľnohospodárskej praxe bol hlavný dôraz kladený na maximálnu schopnosť produkovať hovädzie mäso. Počiatočná selekcia zvierat v plemenárskej práci mala hlavnú požiadavku produkovať veľké zvieratá, so značnou dĺžkou nôh a výrazným osvalením. Pri výbere zvierat bol tiež požadovaný veľký telesný rámec. Až neskôr bola selekcia na produkciu hovädzieho mäsa spojená s požiadavkou zachovania veľkosti plemena a zlepšením intenzity rastu.

V roku 1971 bola genetika plemena Chianina predstavená aj v USA, keď boli dovezené prvé inseminačné dávky z Talianska. Prvé roky bola genetika tohto plemena v USA zabezpečovaná výhradne dovozom inseminačných dávok. Následne Spojené štáty zakázali dovoz hovädzieho dobytka zo všetkých krajín, ktoré mali slintačku a krívačku (Taliansko bolo jednou z týchto krajín). Z uvedeného dôvodu boli v Taliansku zriadené súkromnékaranténnej stanice, kde bola zabezpečená výroba inseminačných dávok, ktoré boli následne odoslané chovateľom do USA. Plemeno zohralo úlohu aj pri modernizácii ďalších plemien, ako je Romagnoli a Marchigiana. Chianina sa v súčasnosti používa ako terminálne otcovské plemeno pre producentov hovädzieho mäsa. Plemeno bolo v šľachtiteľských programoch využité tiež v kombinácii s inými plemenami ako je Chiangus, Chimaine a Chiford.

Popis plemena
Porcelánovo biele plemeno Chianina je najväčšie plemeno hovädzieho dobytka na svete. Má krátku srsť, ktorá je v odtieňoch od bielej až po oceľovo šedú farbu. Obe pohlavia majú tmavo pigmentovanú kožu, vrátane čierneho jazyka, mulca a očí. Táto pigmentácia poskytuje vynikajúcu odolnosť proti rakovine očí. Krátke rohy sú vyhnuté dopredu, zvyčajne čiernej farby hlavne u mladších zvierat. Pribúdajúcim vekom smerom od základne sú rohy svetlejšie.

Najvýraznejšou charakteristikou tohto plemena je dobre definované osvalenie. Končatiny sú dlhšie než u väčšiny plemien. Samotné telo svojou dĺžkou nie je rovnako proporcionálne ako pri plemenách s kratšími končatinami. Osobitý vzhľad plemena tiež dáva pomerne dlhá a rovná hlava. Priemerná krava meria v kohútiku 150-160 cm. Jej priemerná hmotnosť je 800 – 1 000 kg. Priemerný býk meria v kohútiku 160-175 cm, hmotnosť 1 150 – 1 280 kg. Neobvyklé nie sú ani kravy cez 160 cm a býky nad 180 cm. Stáda, ktoré často využívajú na kríženie práve býkov plemena Chianina dosahujú vynikajúcu intenzitu rastu u potomkov týchto krížencov. Kravy majú často malé vemená a ich produkcia mlieka je nižšia. Nižšia produkcia mlieka nie je prekvapujúca, pretože plemenárska práca bola zameraná hlavne na produkciu mäsa. Chianina je neskoré plemeno. Mäso je červené, takmer bez odpadu, zachováva si svoje mramorovanie. Zaujímavosťou je žltá farba narodených teliat, ktorá zbelie medzi 30 až 260 dňami veku.

Prednosti plemena Chianina:
• Chianina je všeobecne používaná ako otcovské terminálne plemeno s cieľom vytvoriť veľký telesný rámec
• Rámec, veľkosť tela – najväčšie plemeno
• Veľmi malé problémy priebehu pôrodov –teľatá majú jemnú a malú hlavu a tiež malé rohy
• Vysoká tepelná tolerancia
• Odolnosť voči chorobám a parazitom z pevnej pigmentovanej čiernej kože
• Dobre definované svaly, ktoré zaisťujú vynikajúce chudé, mramorované hovädzie mäso
• Pevné paznechty a končatiny

Distribúcia
Dobytok Chianina v súčasnosti možno nájsť v Taliansku, Austrálii, na Novom Zélande, v USA, Brazílii, Kanade a od roku 2011 vďaka chovateľovi AGRA – VÁH, s.r.o., Varín, tiež na Slovensku.

Produkcia mäsa
Pri produkcii hovädzieho mäsa, je plemeno Chianina vyberané pre jeho vynikajúce rastové schopnosti. Priemerné denné prírastky môžu presiahnuť 2 000 g. Ďalej sa plemeno vyznačuje vysokou kvalitou mäsa, toleranciou voči teplu a slnečnému žiareniu a odolnosťou voči chorobám a hmyzu vo väčšej miere, než mnoho iných plemien. Ideálna porážková hmotnosť je 650-700kg, ktorú plemeno dosahuje vo veku 16-18mesiacov. Výťažnosť je na úrovni 64%-65%. Samotné mäso je preslávené svojou kvalitou a nutričnou hodnotou. V krajine pôvodu – Talianskusa mäso predáva za zvýhodnené ceny. Predaj je zabezpečovaný len schválenými mäsiarmi, ktorí majú právo vystavovať tzv. „predajný doklad“, ktorý potvrdzuje plemeno, dátum narodenia a porážky, identifikačné číslo a ďalšie údaje o zvieratách, tak aby zaručil a garantoval pôvod porazených zvierat.

Kríženie
Plemeno Chianina je široko používané pre kríženie. V Spojených štátoch bolo plemeno Chianina využívané pri krížení s inými plemenami s cieľom znížiť obsah tukov v mäse. Súčasne je používané pre prenos veľkosti, intenzity rastu a jeho relatívne nízku hmotnosť skeletu. Bolo zistené a potvrdené, že prenos vlastnosti, ako je rast, kvalita mäsa, odolnosť proti teplu, chladu, hmyzu, chorobám a výborná adaptácia v nevyrovnaných podmienkach sú prenášané na potomstvo. Prvé krížence, teľatá v USA Chianina x Angus (Chiangus) sa narodili v roku 1972 v Kalifornii.