Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Chovatelia, ktorí sa chcú stať členmi Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku, pošlú písomnú žiadosť adresovanú do nášho sídla. Členom Zväzu sa stáva subjekt po podpísaní členskej prihlášky a uhradení základného členského vkladu.
Základný členský vklad člena družstva právnickej osoby je 331,94 € a fyzickej osoby
33,19 €. Ročný členský príspevok schvaľuje členská schôdza.

 • Fyzické osoby
 • Prihlášky za člena Vás prosíme zaslať na adresu sídla ZCHMD!


  Stiahnuť členskú prihlášku pre fyzické osoby
 • Právnické osoby
 • Prihlášky za člena Vás prosíme zaslať na adresu sídla ZCHMD!


  Stiahnuť členskú prihlášku pre právnické osoby
 • Plemenná kniha
 • Prihlášky za člena Vás prosíme zaslať na adresu sídla ZCHMD!


  Stiahnuť prihlášku do plemennej knihy