Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Býky
 • Odchov býčkov u chovateľa sa riadi pravidlami stanovenými Radou PK ZCHMD.
  1. býček musí mať na začiatku odchovu nasadený nosný krúžok
  2. býček musí mať pred lineárnym hodnotením overený pôvod a stanovený genotyp testom DNA podľa platnej legislatívy
  3. býček pochádza z chovu zapojeného do KUMD stupňa „A“ a zapísaného do registru chovov PK
  4. býček pochádza od vybraných rodičov zapísaných do oddielu „A“ plemennej knihy daného plemena a spĺňa kritéria pre dané plemeno stanovené radou PK

  Dátum podania prihlášky Dátum narodenia býčka Mesiac výkonu základného výberu
  1. turnus do 31.8.2023 1.10.2022 – 31.12.2022 Február – Marec 2024
  2. turnus do 31.10.2023 1.1.2023 – 31.3.2023 Apríl – Máj 2024
  3. turnus do 31.12.2023 1.4.2023 – 30.6.2023 Júl 2024
  4. turnus do 30.4.2024 1.7.2023 – 30.9.2023 Október 2024

  Upozornenie! Býk musí byť hodnotený max. do 18 mesiacov veku v danom turnuse.


  Stiahnuť prihlášku zvierat do základného výberu