Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

17.6.2024

Zemedar s.r.o., Poprad

ponúka na predaj 3ks plemenných býkov plemena charolais, zvieratá majú urobený spermiograf.

SK 813 927 007, 09.02.2023, CHZ-677, Javor, 75 bodov

SK 813 927 018, 23.03.2023, CHZ-678, Jazmín, 80 bodov

SK 813 927 019, 22.03.2023, CHZ-679, Jasir, 77 bodov

Tel. kontakt: 0908 995 100, Ing. M. Penxa

4.6.2024

Farma Hostovice
ponúka na predaj 5 plemenných býkov plemena limousine vo veku 16/17 mesiacov, ohodnotených spolu 370 bodmi.

Tel. kontakt: 0905 903 912

29.5.2024

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej
ponúka na predaj 2 plemenných býkov plemena limousine.

SK 000 813 930 033, otec LIS – 587, dátum narodenia – 28.03.2023
SK 000 813 930 067, otec LIS – 850, dátum narodenia – 17.04.2023

Cena podľa dohody.
Tel. kontakt: 0915713227