MP SR schválilo a uznalo nové selekčné a šľachtiteľské programy na jedenásť mäsových plemien HD, ktoré sú zostavené samostatne pre jednotlivé plemená. V kategórií plemien nájdete šľachtiteľský program, štatút plemennej knihy. V kategórií „Plemenná kniha“ je metodika KUMD a DK,