Vážení chovatelia,

v dňoch 22. a 23. februára 2017 členovia výberovej komisie pre mäsové plemená na čele s jej predsedom Ing. Petrom Michalom uskutočnili základný výber býkov u týchto chovateľov:

plemeno LIMOUSINE:

AGROTREND – Vladislav Paľurik, SHR, Svidník – 6 býkov

COLONUS s.r.o. Svidník – 9 býkov

Pavel Andrejko – SHR, Svidník – 4 býci

plemeno CHAROLAISE:

Agrofarma s.r.o. Svidník – 11 býkov

Na základe ZVB boli všetci býci zaradení do prirodzenej plemenitby.

Chovateľom srdečne gratulujeme a želáme mnoho úspechov v ďalšej práci.

V prípade záujmu o plemenných býkov Vám  bližšie informácie poskytneme na tel. čísle: 0903 431 098 – Ing. Jana Mészárošová, tajomníčka ZCHMD.