Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Hodnotenie Október 2021

Farma číslo plemeno body
Agrotrend, SHR Svidník SK 813018782 LI 78
Biofarma Turie, a.s. SK 812921732 LI 44
SK 812921733 LI 55
SK 812921734 LI 51
SK 812921735 LI 51
Colonus s.r.o. Svidník SK 813022986 LI 64
SK 813022987 LI 60
Hostovice s.r.o SK 813367033 LI 57
SK 813367052 LI 70
SK 813367049 LI 71
SK 813367054 LI 68
SK 813502007 LI 62
SK 813502015 LI 66
SK 813502016 LI 54
Torno s.r.o SK 813421001 LI 87
Agrosivo – Úsvit s.r.o Sk 813028663 BA 70

Hodnotenie November 2021

Farma číslo plemeno body
Agra Váh Varín SK 813305892 CH 65
SK 813305893 CH 67
SK 813305894 CH 71
SK 813305899 CH 71
SK 813529201 CH 68
SK 813529204 CH 75