Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

ADRESA

Novozámocká 183/408
Ivanka pri Nitre
951 12, Nitra
Slovenská republika

ADRESA PRE PK

Slovenská 16,
Bánov,
941 01 Bánov
Slovenská republika

KONTAKTY

+421 911 900 935 – Vladislav Paľurik
agrotrend@centrum.sk
Predseda predstavenstva ZCHMD

+421 903 885 730 – Ing. Ivan Nemčovský
nemcovsky.zchmd@gmail.com
Výkonný riaditeľ ZCHMD

+421 903 431 098 – Ing. Jana Mészárošová
Tajomníčka ZCHMD

Plní funkciu Rady plemennej knihy

Predstavenstvo ZCHMD

image

Vladislav Paľurik – predseda predstavenstva ZCHMD
Tel.: 0911 900 935, e-mail.: agrotrend@centrum.sk

Ing. Peter Michal – podpredseda predstavenstva ZCHMD
Tel.: 0903 213 328, e-mail: peter.michal@zoznam.sk

Ing. Ivan Nemčovský – podpredseda predstavenstva ZCHMD
Tel.: 0905 538 682, e-mail: nemcovskyivan1@gmail.com

Ing. Artúr Bergendi – člen
Tel.: 0908 791 325, e-mail: a.bergendi@agrotradegroup.sk

Ing. Marek Lizák – člen
Tel.: 0911 338 896, e-mail: lizakmarek@gmail.com

Miroslav Kucharič – člen
Tel.: 0909 729 530, e-mail: kucharicmiroslav@gmail.com

JUDr., Ing. Vít Čelko, ml.– člen
Tel.: 0905 319 181, e-mail: vcelko@gmail.com

Plní funkciu Rady plemennej knihy

Kontrolná komisia ZCHMD

image

Ing. Peter Rafay – predseda kontrolnej komisie ZCHMD
Tel.: 0905 776 639, e-mail: peter.rafay@sanagro.sk

Ing. Boris Hrdlička – člen
Tel.: 0905 660 187, e-mail: bh.agroma@orangemail.sk

Ivo Belejčák – člen
Tel.: 0905 904 723, e-mail: belejcak@gmail.com