Výzva na predkladanie žiadostí: Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, Starohájaka 29, 851 02 Bratislava v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve,