VČSCH
25. výročie
ZCHMD

13. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra 2018

5. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky

Výstava
Agrokomplex
2017

Výročná členská schôdza ZCHMD - Liptovský Ján 2017

Seminár pre chovateľov dobytka - Liptovský Ján 2017

Rôzne
obrázky

Rôzne
plemená

Kurz hodnotiteľov mäsového dobytka