Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na nové telefonické kontakty pracovníkov ZCHMD: p. Vladislav Paľurik – predseda predstavenstva ZCHMD – 0911 900 935 Ing. Peter Polák, PhD. – výkonný riaditeľ ZCHMD – 0903 885 730 Ing. Jana Mészárošová – tajomníčka ZCHMD – 0903