Pri príležitosti 48. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, sa konal 16. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka prezentoval chovateľské úspechy svojich členov prostredníctvom kolekcie zvierat, ktorá tento rok bola zastúpená nasledovnými chovateľmi:
ZEMEDAR s.r.o. Poprad,plemeno Charolais
BULLY spol. s r.o. Vrbov, plemeno Simentál mäsový a kríženec Blonde d´Aquitaine x Simentál mäsový,kríženec Belgické modré x Simentál mäsový
AGROFARMA Brvnište s.r.o., plemeno Aberdeen angus
AGROSPOL Hontianske Nemce, plemeno Charolais a Aubrac
AGROOSIVO-ÚSVIT s.r.o. Hozelec, plemeno Blonde d´Aquitaine
AGROTREND-SHR-Vladislav Paľurik, Svidník plemeno Limousine
Pomichal&Charolais kft, Charolais
MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica plemeno Simentál mäsový
AGRO Ladzany, s.r.o., Hontianske Nemce, plemeno Aubrac
Agropartner s.r.o. Plavecké Podhradie, kríženec Limousine x Simentál mäsový
JADRANIS, s.r.o. Sebechleby, kríženec Charolais x Aubrac,
AGRO HN, s.r.o. Sebechleby, kríženec Charolais x Aubrac
VOKUS, spol. s r.o. Skalica, Dexter,
Celkovo bolo na výstave vystavených 41 ks zvierat.
Súčasťou výstavy bol aj program ,, Dotkni sa života“
Vystavovateľom predstavenstvo ZCHMD ďakuje za úspešnú prezentáciu chovu mäsového dobytka na Slovensku a praje im ďalšie chovateľské úspechy.
Výsledky z hodnotenia zvierat  sú uvedené v prílohe.
Ceny na AX 2023(1)(2)
výsledky hodnotenia živočíšnej výroby na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave
AGROKOMPLEX 2023 ZLATÝ KOSÁK
1. Názov prihláseného exponátu: Kolekcia zvierat charolais a ich krížence
Názov vystavovateľa: AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Sídlo: Hontianske Nemce
2. Názov prihláseného exponátu: Hovädzí dobytok plemena simentál mäsový
Názov vystavovateľa: MOVIS-AGRO, AK, spol. s.r.o.Sídlo: Horská cesta 1804/9, Skalica,
3. Názov prihláseného exponátu: Výkrmové jalovice – využitie heterózneho efektu F1 generácie
Názov vystavovateľa: BULLY spol. s.r.o.Sídlo: Vrbov 300, 059 72 Vrbov
4. Názov prihláseného exponátu: Kolekcia plemenných zvierat charolais
Názov vystavovateľa: Pomichal & Charolais kft. Sídlo: Madaras 39/563, Tomášov

CENA RIADITEĽA AGROKOMPLEXU

Názov prihláseného exponátu: Kolekcia zvierat aubrac a ich krížence
Názov vystavovateľa: Agro Ladzany s.r.o.Sídlo: Hontianske Nemce 234

Šampión mäsových plemien
chovateľovi AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo, za plemenného býka SK 813206119 , plemena charolais

Šampiónka mäsových plemien
chovateľovi ZEMEDAR s.r.o. za kravu SK 812958826, teľa-býček SK 813927019, plemena charolais


Zároveň ďakujeme sponzorom výstavy: