Prvé stretnutie so zástupcami MSzTE a Predstavenstvom ZCHMD sa uskutočnilo počas zasadnutia predstavenstva ZCHMD 5.9.2023 v Rajeckých Tepliciach, kde boli prerokované detaily doplnku k zmluve zo 7.7.2017,ktorá bola podpísaná vo Veľkých Raškovciach.
Ďalšie stretnutie zástupcov ZCHMD (Ing. Bergendi, Ing.Nemčovský, Ing. Rafay, Ing. Tomka, PhD) prebehlo 4.10.2023 v Hortobágy- Kungyörgy,kde sa uskutočnilo prezentačné posudzovanie býkov maďarského stepného dobytka.
Konečné podpísanie dodatku k zmluve sa realizovalo počas výstavy mäsového dobytka v Medziankach 11.10.2023.
Fotogaléria: