V rámci už spomínanej spolupráce ZCHMD a CSCHMS sa uskutočnilo spoločné tour českých a slovenských chovateľov plemena Limousine po farmách vo Francúzsku, spojených návštevou výstavy Sommet de l’Élevage.
V článku a fotogalérii prinášame dojmy Ing. Robert Magáta z Biofarmy Turie a.s.
Limousine Tour 2023článok-spojený_V1(2)

]