Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku pozýva všetkých záujemcov na seminár, ktorý sa uskutoční v stredu 17. apríla 2024 v Hoteli Agro Veľká Lomnica.
Program semináru:

9.00 – 9.30 hod. Prezentácia účastníkov Hotel Agro Veľká Lomnica
9.30 – 9.40 hod. Výkon oprávnenia inseminácie hospodárskych zvierat, Ing. Ivan Nemčovský, ZCHMD
9.40 – 10.30 hod. Ošetrovanie a obnova trávnych porastov, Ing. Ivan Houdek, Šlechtitelská stanice DLF SEED, Hladké Životice
10.30 – 11.10 hod. Minerální výživa masného skotu, významné poruchy minerálního metabolizmu a jejich prevence, Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM, Veterinární univerzita Brno
11.10 – 12.00 hod. Trendy v reprodukcii mäsových stád, využitie krčných respondérov Ovalert, Ing. Martina Kopáčková spoločnosť CRV
Praktické skúsenosti so systémom OVALERT na svojom stáde, Ing. Boris Hrdlička
12.00 – 12.50 hod. Inseminačná pištol EYE BREED, Ing. Vladimír Rychtárech, spoločnosť CRV
Praktické skúsenosti s insemináciou pomocou EYE BREED, p.Valko SHR
13.00 – 13.30 hod. Obed
13.30 – 14.00 hod. Presun na farmu BULLY s.r.o., Veľká Lomnica
14.00 – 15.00 hod. Ukážka inseminácie pomocou EYE BREED priamo na chove

Pozvánka na seminár

Záväzná prihláška