Poľnohospodárska platobná agentúra si Vás dovoľuje informovať, že na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola dnes, 12.04.2024, zverejnená Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024.

Termín predkladania žiadostí: 15. apríl 2024 – 15.máj 2024.

Prijímateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote od 16. mája 2024 do 31.mája 2024, bude čiastka, na ktorú by bol prijímateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1 % za každý pracovný deň omeškania

Odporúčame žiadateľom o priame platby, oboznámiť sa s touto výzvou a všetkými prílohami k tejto výzve. Jednou z príloh je aj Príručka pre prijímateľa priamych podpôr 2024. Kompletnú informáciu vrátane príloh nájdete na linku:
Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024 / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Na stránke PPA sú zverejnené aj ďalšie súvisiace informácie:
Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r.2024.
Link:Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r.2024 / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)
Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024.
Link: Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024 / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024.
Link: PPA zverejňuje videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024 / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)