V utorok 11.10.2023 ZCHMD s podporou MPRV SR sa usporiadal už 10. ročník chovateľského dňa mäsových plemien dobytka- – Východ v Medziankach. Na výstave sa predstavili 4 plemenná v počte 33 kusov zvierat od jedenástich chovateľov.
Výsledky 10. ročníka chovateľského dňa mäsových plemien v Medziankach
Vrámci výstavy sa uskutočnili prednášky :
– príhovor Ing. Salagová Zuzana zástupca MP RV SR
– Reprodukcia v chovoch mäsového dobytka- Martina Kopáčková produkčná menežerka mäsového dobytka- reprodukčný špecialista
– Aktualizácia šľachtiteľských programov mäsových plemien Ing. Nemčovský výkonný riaditeľ ZCHMD
– Transfer technológií do poľnohospodárstva a ich financovanie- doc. Ing. Radoslav Židek, PhD SPU Nitra
Medzianky2023a
SEMINÁŘ MEDZIANKY 101023
Zároveň ďakujeme sponzorom výstavy:

Fotogaléria :