Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na nové telefonické kontakty pracovníkov ZCHMD:

p. Vladislav Paľurik – predseda predstavenstva ZCHMD – 0911 900 935

Ing. Peter Polák, PhD. – výkonný riaditeľ ZCHMD – 0903 885 730

Ing. Jana Mészárošová – tajomníčka ZCHMD – 0903 431 098