Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Chovatelia
 • Chov plemena limousine, SHR-Agrotrend – Vladislav Paľurik

  Chov plemena mäsový simentál a dexter, MOVIS-AGRO Skalica

  Chov plemena blonde ´d Aquitaine a mäsový simentál, Laz Vegas, farma Senohrad

  Chov plemena blonde ´d Aquitaine, AGROOSIVO ÚSVOT, sro.

  Chov plemena charolais, FAMAGO Beňuš, sro.

  Chov plemena highland, p. Ondriáš, Žitavany

  Chov plemena aubrack, AGROSPOL, Agro Ladzany, sro.

  Chov plemena blonde ´d Aquitaine, Agrochov Jánovce

  Chov plemena mäsový simentál, Bully, sro.

  Chov plemena charolais, Heba sro.

  Chov plemena limousin, Hostovice sro.

  Chov plemena aberdeen angus, ZOO Kontakt

  Chov plemena limousin, Torno, sro.

  Chov plemena charolais, Pemipo Horná Trnávka, p. Minich

  Chov plemena mäsový simentál a maďarský stepný dobytok, PD Nový Život

  Chov plemena charolais, chianina, cachena, Agra Váh Varín

  Chov plemena charolais, limousin a pinzgauské, Lawgaria sro. Bytča, PD LČV Čimhová

  Chov plemena aberdeen angus, Jozef Osvald, Lacková