Dňa 12.02.2012 na pôde ministerstva privítal minister prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc., predstaviteľov chovateľských zväzov hovädzieho dobytka:Ing. Vladimíra Chovana, predsedu predstavenstva Slovenskej holsteinskej asociácie (SHA), Ing. Ivana Hricu, výkonného riaditeľa SHA, Ing. Istvána Pomichala, PhD., predsedu predstavenstva Zväzu chovateľov mäsového