Zástupcovia ZCHMD sa stretli s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Dňa 16. 4. 2020 sa zástupcovia ZCHMD v zložení predseda predstavenstva ZCHMD Vladislav Paľurik, predseda výberovej komisie pre mäsové plemená hovädzieho dobytka Ing. Peter Michal a člen predstavenstva ZCHMD