Vážený chovateľ, naša firma GGH, s.r.o., so sídlom na Kuchyni, okres Malacky, sa zaoberá chovom dobytka bez trhovej produkcie mlieka, jeho výkrmom a porážkou. Pre pokrytie potrieb našej výroby máme záujem nakúpiť dobytok spĺňajúci nasledovné podmienky: 1. 75% a viac mäsové