Vážený chovateľ,
naša firma GGH, s.r.o., so sídlom na Kuchyni, okres Malacky, sa zaoberá chovom dobytka bez trhovej produkcie mlieka, jeho výkrmom a porážkou.

Pre pokrytie potrieb našej výroby máme záujem nakúpiť dobytok spĺňajúci nasledovné podmienky:
1. 75% a viac mäsové plemeno (Charolais, Limousine, Angus Aberdeen, Slovenský strakatý mäsový variant a pod.)
2. Vek do 24 mesiacov
3. Váha býkov– 650-750 kg, Jalovice 600 kg a viac,
4. Pastevný odchov – dobytok vyrastal na pastve pod matkou minimálne do veku 6 mesiacov
5. Spôsob kŕmenia:
-BEZ antibiotík
-BEZ GMO produktov (u nás bežná GMO sója, či občasná GMO kukurica)
-BEZ hormónov

Cena: Dohodou
Platba: V hotovosti – po zvážení, pred odchodom dobytka z dvora;
Objem dobytka na jeseň/zima 2015: 80 ks.
Ponuky môžete zasielať na: kravykone@gmail.com telefonicky na: 0905 559 138 – Ing. Michal Novák