Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

16. Národná výstava hospodárskych zvierat v rámci medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2023 konanej v dňoch 17.8.-20.8.2023

Pri príležitosti 48. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, sa konal 16. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka prezentoval chovateľské úspechy svojich členov prostredníctvom kolekcie zvierat, ktorá tento rok bola zastúpená nasledovnými chovateľmi: ZEMEDAR s.r.o. Poprad,plemeno

Čítať viac

Výzvy v rámci plánu obnovy

Dňa 14.7.2023 Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila výzvy v rámci plánu obnovy v ktorých predstavila inovačné a digitalizačné poukážky (vouchery). Cieľom tejto schémy podpory je prispieť 85% financií (max 15 000 Euro) na inovácie a digitalizácie v hospodárstve. Podpora

Čítať viac

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 01.08.2023 nás vo veku 53 rokov navždy opustil predseda Roľníckeho družstva v Plavnici, dlhoročný člen nášho zväzu , Ing. Ľubomír Hnát. Za pracovníkov ZCHMD, ako aj všetkých členov, vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

Čítať viac