Dňa 31.8.2023 sa členovia výberovej komisie ZCHMD stretli na farme v Hontianskych Nemcoch s chovateľom a oodborníkom na plemeno Aubrac p. Guillaume Nolorgues z Francúzska, ktorý je radcom na farme Hontianske Nemce pre toto plemeno.Využili sme jeho prítomnosť na konzultácie ohľadom hodnotenia exteriéru jednotlivých kategórií tohto plemena, ktoré zatiaľ na Slovensku je chované v malej miere.Boli nám vysvetlené a názorne ukázané špecifiká tohto rustikálneho plemena,čo využijeme pri výberoch plemenných zvierat.Chovateľovi ďakujeme za zorganizovanie takéhoto podujatia.